1 Batalion Szwoleżerów Mazowieckich

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana jest współorganizatorem uroczystości.

 

HISTORIA I TRADYCJE


15 Brygada Zmechanizowana została utworzona w 1994 roku na bazie stacjonującego w Giżycku 2 Pułku Zmechanizowanego, którego rodowód sięga 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 101 z dnia 14 lipca 1995 roku przejęła nazwę wyróżniającą ”Giżycka”, imię „Zawiszy Czarnego” i dziedzictwo n/w jednostek wojskowych:

• 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej (1919 – 1939)

• 61 Pułku Piechoty (1919 – 1939)
• 62 Pułku Piechoty (1919 – 1939)
• 15 Pułku Artylerii Lekkiej (1919 – 1939)
• 2 Pułku Zmechanizowanego (1943 – 1994)

Dodatkowo decyzją nr 6/MON z 8 stycznia 2007, 2 batalion zmechanizowany dziedziczy tradycje następujących jednostek:

• 9 Pułku Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego (1921 – 1939)
• 9 Pułku Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego Armii Krajowej (1943 – 1945)

Po rozformowaniu w 2000 roku 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego przejęła z dniem 1 stycznia 2001 roku kompleks koszarowy w Orzyszu oraz tradycje i dziedzictwo kolejnych oddziałów wojskowych:

• 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Bolesława Mościckiego (1915 – 1945)
• 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego (1917 – 1939)
3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk Jana Kozietulskiego (1920 – 1939)
• 3 Pułku Strzelców Konnych im. hetmana Stefana Czarneckiego (1921 – 1939)
• 4 Dywizjonu Artylerii Konnej (1918 – 1939)

W początkach swego istnienia Brygada podlegała pod 15 Warmińsko – Mazurską Dywizję Zmechanizowaną im. Króla Władysława Jagiełły. 21 czerwca 2000 roku w wyniku rozformowania 15 Dywizji Zmechanizowanej Brygada została podporządkowana 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. 10 października 2001 roku w wyniku reorganizacji weszła w skład 1 Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy, a od 1 marca 2004 roku pozostaje w podporządkowaniu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Wojskowa Uroczystość